Milan Březina
Závodní stravování a rozvoz obědů  • Objednávky on-line je možno provádět až po přidělení přihlašovacího jména a hesla.
  • Toto získáte na požádání na tel.608 983 370 - p. Březina, nebo u řidičů rozvážející obědy, a nebo na:.
  • Po obdržení hesla je nutno si, po prvním přihlášení, toto heslo změnit. Přihlašovací jméno zůstává.
  • Po přihlášení v sekci OBĚD (sekce VEČEŘE není určena pro dovoz jídel) zvolte postupně jednotlivé dny kde ikonou + přihlašujete jídla a ikonou – jídla rušíte.
  • Při objednání celého menu je nutno si objednat i polévku. Když polévku nechcete, tak ji neoznačujte.
  • Objednávání jídel se provádí na celý následující týden a to od úterý do pátku předchozího týdne.
  • Doobjednávání jídel na následující den a zbytek téhož týdne je možné každý pracovní den, a to do 14:00.
  • Doobjednávání je možné i týž den, ale pouze do 9:00, a to pouze z jídel uložených na burze jídel.
  • Odhlašování, je nutno provádět nejpozději do 14:00 předchozího dne.
  • Odhlašování jídel (pouze jednotlivé porce) je také možné provádět týž den nejpozději do 7:30. Jídla odhlášená po 7:30 spadají do burzy jídel, kde je ještě možnost, že si je zakoupí jiný strávník. Pokud si tato jídla jiný strávník nezakoupí, budou vám účtovány v plné výši.